Motioner

RP motion nr 01 Renovering. (pdf)

RP motion nr 02 P-skiva (pdf)

RP motion nr 03 Cykelväg till täby (pdf)

RP motion nr 04 Kulturfestival (pdf)

RP motion nr 05 Biograf i centrum (pdf)

RP motion nr 06 Kommunens hemsida (pdf)

RP motion nr 07 Bilda arbetsgrupper inom skolan (pdf)

RP motion nr 08 Näsvik och Fåfängan (pdf)

RP motion nr 09 Nätverk för att stoppa ungdomsvåldet (pdf)

RP motion nr 10 Skolbudget (pdf)

RP motion nr 11 Armadas hyresnivå (pdf)

RP motion nr 12 Ny brandstation (pdf)

RP motion nr 13 Transportstöd för skärgårdsföretag (pdf)

RP motion nr 14 Cykelväg utmed generalsvägen (pdf)

RP motion nr 15 One-stop-shop (pdf)

RP motion nr 16 Utanförskap (pdf)

RP motion nr 17 Närradio (pdf)

RP motion nr 18 Samfinansiera byggandet av en cykelbana kring Österskärsskolan (pdf)

RP motion nr 19 Kulturarvet (pdf)

RP motion nr 20 Teatern (pdf)

RP motion nr 21 Strandskydd (pdf)

RP motion nr 22 Näringslivets möjligheter i Österåker (pdf)

RP motion nr 23 Etisk kommitté (pdf)

RP motion nr 24 Motion beträffande tillsättande av en oberoende utredning Säbvviken (pdf)

RP motion nr 25 Kameraövervakning (pdf)

RP motion nr 26 Angående tiggeriet (pdf)

RP motion nr 27 Bolltältet på Sjökarby Ridskolas sommarhage (pdf)

RP motion nr 28 Polisens verksamhet (pdf)

RP motion nr 29 Om vägföreningar (pdf)

RP motion nr 30 Angående grovsophämtning (pdf)

RP motion nr 31 Angående ridsporten (pdf)

RP motion nr 32 Angående detaljplan för Södra boulevarden (pdf)

RP motion nr 33 Angående Armadas skuldsättning & idrottsanläggningar (pdf)

RP motion nr 34 Angående folkomröstning om Röllingbyreservatet (pdf)

RP motion nr 35 Angående ekonomiskt stöd för indragning av vatten/avlopp i Säbykyrkan (pdf)

Inlägg i Kommunfullmäktige

Inlägg om bolltältets placering 2018 – 4:54 minuter

Bygglovstaxa 2011

• Gamla bygglovstaxan (bild)
• Nya bygglovstaxan (bild) – Kommentar
• Synpunkter på ”Aktivitetsplan för näringslivet i Österåker 2018”