Hjälp oss att skrota bilköerna!

Skicka oss dina förslag på hur du tror att vi kan minska bilköerna till, från och genom Åkersberga, och naturligtvis andra strategiska trafikplatser i kommunen. Facebook: Österåkers politiker svarar på frågor. Roslagspartiet. Mail: info@roslagspartiet.se, Kansliet(bjorn.molin@osteraker.se)  

Roslagspartiets Budgetförslag för 2021

Den 23 november beslutar kommunfullmäktige om budgeten för 2021 med plan för 2022 och 2023. Roslagspartiets budgetförslag med oförändrad skattesats om 17:10 står som huvudsakligt motförslag till den sittande Alliansen budgetförslag. Roslagspartiet budgeterar 91 miljoner mer till skola, vård och omsorg jämfört med gällande budget 2020. Alliansens budgetförslag ger skola, vård och omsorg 40 miljoner […]

Vi hälsar Peter Bilow välkommen till partiet

Peter blir en välkommen kraft i partiet och kommer med både engagemang och erfarenhet. En av de första uppgifterna vi gärna tar hjälp av Peter med är kommunbudgeten för 2021 där Peters erfarenhet från skolområdet kommer väl till pass, då skolbudgeten utgör drygt halva kommunbudgeten om 2 miljarder kronor. Peter kommer närmast från Liberalerna. Följande […]

Reningsverket i Margretelund

Mål nummer 13135-20 Parter: Björn Molin ./. Österåkers kommunMålet gäller: Laglighetsprövning enligt kommunallagen Svar till Förvaltningsrätten Bror Jansson (M) är styrelseordförande i Österåkersvatten AB och ledamot i Kommun- fullmäktige i Österåkers kommun. Vid presentationen av förslaget av framtidens avloppsrening i Österåker som gjordes av Roslagsvatten ABs VD Christian Wiklund för Kommunstyrelsen, efterfrågades ett mer detaljerat […]

Peter Nummert vill ha svar om finansieringsmodellen för resursskolor i interpellationen om dessa i KF januari 2020

Roslagspartiets motion 5-2018 om polisens etablering i kommunen

Roger Johansson svarar Hampe Klein ang. Strukturbidraget i KF 9 december

Peter Nummert budgetdebatt 2019

Hans Hellberg budgetdebatt 2019

Björn Molin budgetdebatt 2019

Folkomröstning om Röllingbyreservatet

Genomför folkomröstning för eller emot att bevara ”Röllingbyreservatet” avsett för behovet av en framtida vägtrafikutbyggnad .