Hjälp oss att skrota bilköerna!

Skicka oss dina förslag på hur du tror att vi kan minska bilköerna till, från och genom Åkersberga, och naturligtvis andra strategiska trafikplatser i kommunen. Facebook: Österåkers politiker svarar på frågor. Roslagspartiet. Mail: info@roslagspartiet.se, Kansliet(bjorn.molin@osteraker.se)  

Peter Nummert vill ha svar om finansieringsmodellen för resursskolor i interpellationen om dessa i KF januari 2020

Roslagspartiets motion 5-2018 om polisens etablering i kommunen

Roger Johansson svarar Hampe Klein ang. Strukturbidraget i KF 9 december

Peter Nummert budgetdebatt 2019

Hans Hellberg budgetdebatt 2019

Björn Molin budgetdebatt 2019

Folkomröstning om Röllingbyreservatet

Genomför folkomröstning för eller emot att bevara ”Röllingbyreservatet” avsett för behovet av en framtida vägtrafikutbyggnad .

Hemliga arvoden

Roslagspartiets budgetförslag för 2020

RP Budget 2020 V9Ladda ner

RP Motion nr 33 – Armadas skuldsättning & idrottsanläggningar