Roger Johansson

Vice ordförande i partistyrelsen, Ledamot i Kommunfullmäktige, Ledamot i Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens AU, Ledamot
i Byggnadsnämnden

Exnorrbottning, född i Luleå men uppvuxen i Kalix.
Gjorde min militärtjänst på plutonchefsskolan vid Livkompaniet I 19 i Boden
muckade som sergeant.
Jag flyttade tillbaka till Luleå i början av 70-talet.
Sedan andra hälften av 2008 är jag egen företagare. Mitt företags affärsidé är att ansvara för källsortering av byggavfall enligt Byggbranschens Kretsloppsråd.
Vi utför även traditionella hushållsnära tjänster.
Det är en spännande erfarenhet att arbeta som egen företagare och inte alltid så lätt som många politiker vill få oss att tro.
Fram t o m 2007 så har jag arbetat som chef i olika företag i byggmaterialbranschen, företrädesvis inom VVS.
Min längsta anställning hade jag hos VVS-grossisten Dahl Sverige där jag arbetade som regionchef Norrland fram till 2003.

2004 erbjöds jag ett uppdrag som Sverigeansvarig för ett företag med huvudkontor i Schweiz och 2006 arbetade jag med ett företag från Turkiet.
Under 2007 har jag även hjälpt ett nystartat företag med en ny produkt inom kylbranschen att komma igång.
Mina utbildningar är ekonomiskt gymnasium, plutonbefälsskolan I 19 i Boden,
interskandinavisk ledarutbildning ISL i Norge Sverige och Danmark.

Jag själv
Jag är 55 år och sambo med Elisabeth sedan 1999. Efter tiden i Luleå så bodde vi i två år på Alnö utanför Sundsvall.
Jag är pappa till Per och Mikael 27 resp. 21 år.
På min fritid jobbar jag gärna på vårt hus i Gillmyra/Åkersberga norr om Stockholm, vistas i Stockholms fantastiska skärgård, kör lite motorcykel i Roslagen eller åker skidor i fjällen.
Jag är positiv, resultatinriktad och en van förhandlare.
Så länge jag minns så har jag varit intresserad av politik och jag anser mig vara väl insatt i vad som händer i vår omvärld.
Jag tycker att en politikers huvuduppgift borde vara att medverka till att bygga ett bättre samhälle där människor får en bra service och en meningsfull sysselsättning.

I Roslagspartiet har jag hittat människor som arbetar för kommunmedborgarnas bästa och inte bara för egen vinnings skull.
Roslagspartiet erbjuder vanliga människor att vara med och påverka politiken och vi styrs inte alls av centrala partipiskor.
Vi upplevs säkert som obekväma av de som har makten idag.
Efter nästa (framgångsrika) val kan jag tänka mig att bli nytt kommunalråd eller varför inte bli kommunstyrelsens ordförande?

roger-johansson