Politiker 2021

Hans Hellberg hemsidebild

Hans Hellberg

Ledamot i partistyrelsen. Ledamot i Kommunfullmäktige, Ersättare i Kommunstyrelsen, Ledamot i Kommunstyrelsens Plan AU, Ledamot i Tekniska nämnden, Ledamot i Val och Demokratinämnden

Nils Boström 2

Nils Boström

Ledamot i partiets valberedning

Anna-Marie Tipper ny2s

Anna-Maria Tipper

Partiordförande

Ledamot i Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden

Peter Bilow

Peter Bilow

Ledamot och kassör i partistyrelsen
Ledamot i Kommunfullmäktige

roger-johansson

Roger Johansson

Ledamot i partistyrelsen, Ledamot i Kommunfullmäktige, Ledamot i Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens AU, Ledamot i Byggnadsnämnden

peter-nummert-2

Peter Nummert

Vice partiordförande

Ledamot i kommunfullmäktige, Ledamot i Förskole- och Grundskolenämnden

Benny Hansen

Benny Hansen

Ersättare i Socialnämnden samt Val- och Demokratinämnden. Suppleant i partistyrelsen.

MikaelSundström

Mikael Sundström

Nämndeman i Attunda Tingsrätt

ivar-horst

Ivar Horst

Revisor i partiet, Suppleant i partistyrelsen, Ledamot i kommunfullmäktige, Ledamot i kommunfullmäktiges valberedning.

bjorn-rapp

Björn Rapp

Partiets grundare och hedersmedlem.

birgitta-halling

Birgitta Halling

Förtroendevald kommunrevisor.
Ledamot i partistyrelsen.

Thomas Klementsson

Thomas Klementsson

Ledamot i partistyrelsen. Ledamot i Miljö och Hälsoskyddsnämnden. Borgerlig vigselförrättare.

sven-ragnelid

Sven Ragnelid

En av Roslagspartiets grundare.