Politiker 2020

Hans Hellberg hemsidebild

Hans Hellberg

Partiordförande

Ledamot i Kommunfullmäktige, Ersättare i Kommunstyrelsen, Ledamot i Kommunstyrelsens Plan AU, Ledamot i Tekniska nämnden, Ledamot i Val och Demokratinämnden

Björn Molin hemsidebild

Björn Molin

Ledamot i partistyrelsen och Politisk sekreterare. Gruppledare i Kommunfullmäktige. Ledamot i Armada Fastighet AB. Ledamot i Österåkers Återvinningscentral AB. Ledamot i kommunfullmäktiges valberedning.

sven-ragnelid

Sven Ragnelid

Ledamot i socialnämnden.

staffan-lundmark

Staffan Lundmark

Ledamot och kassör i partistyrelsen, Ersättare i kommunfullmäktige, Ledamot i Österåkersvatten.

roger-johansson

Roger Johansson

Vice partiordförande

Vice ordförande i partistyrelsen, Ledamot i Kommunfullmäktige, Ledamot i Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens AU, Ledamot i Byggnadsnämnden

peter-nummert-2

Peter Nummert

Ledamot i partistyrelsen, Ledamot i kommunfullmäktige, Ledamot i Förskole- och Grundskolenämnden

Benny Hansen

Benny Hansen

Ersättare i Socialnämnden samt Val- och Demokratinämnden. Suppleant i partistyrelsen.

MikaelSundström

Mikael Sundström

Nämndeman i Attunda Tingsrätt

ivar-horst

Ivar Horst

Revisor i partiet, Ledamot i kommunfullmäktige, Ledamot i kommunfullmäktiges valberedning.

bjorn-rapp

Björn Rapp

Partiets grundare och hedersmedlem.

birgitta-halling

Birgitta Halling

Förtroendevald kommunrevisor.
Ledamot i partistyrelsen.

Thomas Klementsson

Thomas Klementsson

Ledamot i partistyrelsen. Ledamot i Miljö och Hälsoskyddsnämnden. Borgerlig vigselförrättare.

Erik Lorinder

Erik Lorinder

Ersättare i Kommunfullmäktige

madeleine-hockenstrom

Madeleine Höckenström

Ledamot i Vård och Omsorgsnämnden. Suppleant i partistyrelsen.

Evelyn Göransson

Evelyn Göransson

Ledamot i Kultur och Fritidsnämnden

Lasse Magnusson

Lasse Magnusson

Hedersmedlem

Anna-Marie Tipper 4

Anna-Maria Tipper

Ledamot i partistyrelsen. Ledamot i Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden

Håkan Fastesson 2

Håkan Fastesson

Revisorssuppleant. Ledamot i partiets valberedningen.

Nils Boström 2

Nils Boström

Ledamot i partiets valberedning