Kommunen och kommunens helägda fastighetsbolag Armada äger en hel del mark.
Kommunen har möjligheter att stödja det lokala näringslivet genom att sälja eller hyra ut mark som detaljplaneras för näringslivsverksamhet.

Karta