När du tar del av filmen som behandlar kommunens näringslivsstrategi bör du betänka följande. 1. Mikaela Haga (C) påstår att jag gör reklam för mitt eget företag när jag visar bifogade bild från en affisch som sattes upp för kommunens näringslivskontor 2003. 2. Michaela Fletcher (M) säger att det inte är kommunens fastigheter som rivs utan enskilda företagares egendom. Fastigheterna rivs för att ersättas av bostäder. Felet är att Michaela vet att kommunen har planmonopol och således kan förhindra denna förändring – om viljan finns.. Vidare påstås att kommunen och fastighetsbolaget Armada saknar mark. Titta på bifogade karta och bli förvånad över okunnigheten. Kommunens näringslivsstrategi som Roslagspartiet är kritiskt inställd till hittar du på kommunens hemsida.

Karta