Vi välkomnar Evelyn Göransson till partiet och som ledamot i Kultur och Fritidsnämnden. Läs mer om våra politiker.