Järnvägsövergången mot Österskär för bomfällning 30 minuter per timme under högtrafik, och kommer att stängas helt i slutet på 2019.

Rusningstrafiken måste då gå via Sågvägen och kommer då i konflikt med lastande och lossande tung trafik i industriområdet som Sågvägen primärt försörjer. Samtidigt uppstår riskfylld korsande trafik mellan cyklande och springande skolbarn på väg till/från skolorna på Näsvägen och efter Svinningevägen. Detta vid det planerade obevakade övergångsstället bredvid Byggmax.

Den nya väg, Södra Boulevarden, som är tänkt att föra trafiken till Österskär och den planerade kanalstaden ligger enligt planerna flera år fram i tiden.

Kommunen äger den mesta marken som den planerade Södra Boulevarden kommer att ligga på, endast en privat fastighet berörs, NÄS 7:1, där kanalstaden planeras.

Roslagspartiets Motion nr 32 till kommunfullmäktige 2018-11-19 yrkar på att en detaljplan bryts loss för Södra Boulevarden och högprioriteras samtidigt som projektering för vägen omedelbart inleds. Då bygget av kanalstaden påbörjas om ett okänt antal år behöver säkerligen detaljer på vägen ändras samtidigt som tung byggtrafik resulterar i behov av färdigställande/återställande av vägen. Därför föreslår Roslagspartiet att en omedelbart startad projektering kan övervägas för en temporär vägstandard.

Motion nr32

https://www.roslagspartiet.se/wp-content/uploads/2019/02/Södra-Boulevarden-Förslag.pdf

Det har vi inget problem med att hålla med om.
Michaela Fletcher arbetar hårdare än de flesta och gör ett mycket bra jobb,
när det gäller att leda den kommunala verksamheten i Österåker. För detta
förtjänstfulla arbete ska hon absolut ha en ersättning som står i proportion till ansvaret och arbetsinsatsen.

På kommunfullmäktige 2018-11-19 presenterade man de nya lönerna för våra tre kommunalråd ( Fletcher M, Lindow L och Furustrand S i opposition).
Man angav deras löner till 130 %, 80% samt 75% av arvode för riksdagsman.
RP ville ha ett förtydligande i kronor, men det ville varken alliansen eller
det socialdemokratiska oppositionsrådet, utan man kunde till protokollet bifoga en handling som angav lönesättningarna för riksdagsarvoden. RP protesterade och frågade om man skämdes för att tala om summorna och fick ett undvikande svar.

Roslagspartiet anser att detta är inget att ”mörka” utan att det ska anges på ett transparent sätt utan att man ska behöva sitta och räkna ut respektive lön.

Här kommer vår uträkning i kronor ;

Kommunstyrelsens ordf. Michaela Fletcher (M) 130 % = 86.970:- per månad.
Helhetsansvarig

Kommunstyrelsens vice ordf. Mattias Lindow (L) 80 %= 64.224:- per månad.
Ansvarig för Tekniska / Trafiknämnden.

Kommunstyrelsens 2:e vice ordf. A-C Furustrand (S) 75% = 60.210:- per månad.
Oppositionsråd ( företräder bara sitt eget parti, ej övriga partier i opposition).

Vem som är värd sin lön överlåter vi till medborgarna att avgöra tillika att avgöra vad de levererar tillbaks.

(Procentsatserna ska ange tjänstgöringsgraden. Riksdagsmannaarvode 100% är lika med 66.900:- per månad. Tillkommande kostnader för kommunen är semesterersättning, sociala avgifter samt extra tjänstepensions-avsättning – tillsammans c:a 38% att addera till lönekostnaderna. Sen får ju kommunen sin återbäring i form av
den kommunala skatten.)