Välkommen till Roslagspartiet
Österåkers största, lokala parti

Roslagspartiet är ett ungt parti. Vi startade 2002 alldeles innan valet, och är fortfarande det enda politiska parti i Österåker som arbetar med hela skalan av lokala sakfrågor. Vi ingår inte i några allianser eller styrs av moderorganisationer som finns på annan ort. Det innebär att vi kan fokusera på den praktiska nyttan för Österåkersborna av de förslag som vi själva, eller andra lägger fram i kommunfullmäktige.

Vi anser att sakfrågor ska hanteras och lösas på ett icke-politiskt sätt, där människan är viktigare än det politiska värdet av ett eller annat beslut.
Roslagspartiet är idag Österåkers tredje största parti och kommunens största, självbestämmande och fristående lokala parti.

Hjälp oss skrota bilköerna:

Det finns många idéer om hur vi kan minskar bilköerna, som bättre kollektivtrafik, stimulans till fler företagsetableringar, fler infartsparkeringar, trimmat och utbyggt vägnät, etc. etc.

I Roslagspartiets strategi för att minska bilköerna ingår att lyssna på vad du som boende i Österåker vill och de idéer du har för hur det ska gå till!

Skriv, ring eller möt oss så att vi tillsammans kan skrota bilköerna på ett sätt som fungera för majoriteten.

Läs mer här »

Näringslivsstrategi »

Facebook

Nytt reningsverk i Margretelund eller i Täljö.

Har alla politiker i kommunfullmäktige, inför ett eventuellt beslut i KF måndagen 18 maj, verkligen alla frågeställningar kring ett nytt reningsverk klart för sig?
Och en faktabaserad egen uppfattning i alla relevanta detaljfrågor, som också förankrats i väljarbasen?

RP's politiker har gjort vad de kunnat för att sätta sig in i frågorna och skapa en offentlig debatt kring frågan. RP har som parti tagit ställning för att det nya, och nödvändiga, reningsverket ska ligga på kommunens fastighet i Täljö, "Täljöberget", och redan från början byggas med modern membranteknik. Det optimala är att bygga verket inuti berget, som Stockholms Henriksdalsverk, vilket det finns tillstånd till.
Ett billigare (jämförbart med Margretelund och gammal teknik), och för RP möjligt alternativ, är att bygga på berget, vilket det idag inte finns tillstånd för. RP's ställningstagande bygger på att Täljö är det långsiktigt bästa och säkraste alternativet, främst ur medborgarperspektivet, och också utifrån kommunens expansionsplaner som främst uttryckts i Sverige-förhandlingen.
... Visa merVisa mindre

5 månader sedan  ·  

Visa på Facebook

Roslagsvatten AB och kommunledningen förstör boendemiljön i Margretelund! ... Visa merVisa mindre

6 månader sedan  ·  

Visa på Facebook

Idag, den 27 april, kommer Kommunstyrelsen att behandla frågan om utbyggnaden av reningsverket. Det finns två alternativ. Utbyggnad av det befintliga reningsverket i Margretelund. Alternativt en ny anläggning på Täljöberget mittemot Svinninge Marina. Vidare finns det två tekniker att välja mellan, den sedvanliga med lagring av slam samt en ny metod som heter membranteknik. Från Roslagspartiets sida är Täljöberget med membrantekniken en självklarhet. Att lappa och laga på ett område mitt ibland villor och badplatser är helt felaktigt. Men vi lever i en demokrati så det är kommunfullmäktige som avgör frågan den 18 maj. Då ska ett, på grund av coronasmittan, decimerat fullmäktige med 26 ledamöter avgöra frågan. Nu måste medborgarna vakna och säga ifrån. Beslutet kommer att innebära en kostnad på mellan 1 och 1.5 miljarder och ska betalas av brukarna i form av högre avgifter för vatten och avlopp samt högre anslutningsavgifter. Av de 26 ledamöterna behövs bara 13 max 14 röster för att avgöra denna enorma satsning. Roslagspartiet har 2 mandat och är det enda partiet som tagit ställning och, så vitt jag vet det enda partiet vars politiker besökt båda dessa områden och satt sig in i ärendet. Kan du som brukare och som kommer att få stå för notan acceptera detta? Hoppas att du snabbt sätter dig in i ärendet och kontaktar politikerna i det parti som fick din röst 2018 och efterhör hur de kommer att rösta i frågan. Svaret från KD, C och L lär nog bli att vi röstar som moderaterna och vi har inte satt oss in i ärendet. ... Visa merVisa mindre

6 månader sedan  ·  

Visa på Facebook

Följ oss i sociala medier