Välkommen till Roslagspartiet
Österåkers största, lokala parti

Roslagspartiet är ett ungt parti. Vi startade 2002 alldeles innan valet, och är fortfarande det enda politiska parti i Österåker som arbetar med hela skalan av lokala sakfrågor. Vi ingår inte i några allianser eller styrs av moderorganisationer som finns på annan ort. Det innebär att vi kan fokusera på den praktiska nyttan för Österåkersborna av de förslag som vi själva, eller andra lägger fram i kommunfullmäktige.

Vi anser att sakfrågor ska hanteras och lösas på ett icke-politiskt sätt, där människan är viktigare än det politiska värdet av ett eller annat beslut.
Roslagspartiet är idag Österåkers tredje största parti och kommunens största, självbestämmande och fristående lokala parti.

Hjälp oss skrota bilköerna:

Det finns många idéer om hur vi kan minskar bilköerna, som bättre kollektivtrafik, stimulans till fler företagsetableringar, fler infartsparkeringar, trimmat och utbyggt vägnät, etc. etc.

I Roslagspartiets strategi för att minska bilköerna ingår att lyssna på vad du som boende i Österåker vill och de idéer du har för hur det ska gå till!

Skriv, ring eller möt oss så att vi tillsammans kan skrota bilköerna på ett sätt som fungera för majoriteten.

Läs mer här »

Näringslivsstrategi »

Facebook

Idag, den 27 april, kommer Kommunstyrelsen att behandla frågan om utbyggnaden av reningsverket. Det finns två alternativ. Utbyggnad av det befintliga reningsverket i Margretelund. Alternativt en ny anläggning på Täljöberget mittemot Svinninge Marina. Vidare finns det två tekniker att välja mellan, den sedvanliga med lagring av slam samt en ny metod som heter membranteknik. Från Roslagspartiets sida är Täljöberget med membrantekniken en självklarhet. Att lappa och laga på ett område mitt ibland villor och badplatser är helt felaktigt. Men vi lever i en demokrati så det är kommunfullmäktige som avgör frågan den 18 maj. Då ska ett, på grund av coronasmittan, decimerat fullmäktige med 26 ledamöter avgöra frågan. Nu måste medborgarna vakna och säga ifrån. Beslutet kommer att innebära en kostnad på mellan 1 och 1.5 miljarder och ska betalas av brukarna i form av högre avgifter för vatten och avlopp samt högre anslutningsavgifter. Av de 26 ledamöterna behövs bara 13 max 14 röster för att avgöra denna enorma satsning. Roslagspartiet har 2 mandat och är det enda partiet som tagit ställning och, så vitt jag vet det enda partiet vars politiker besökt båda dessa områden och satt sig in i ärendet. Kan du som brukare och som kommer att få stå för notan acceptera detta? Hoppas att du snabbt sätter dig in i ärendet och kontaktar politikerna i det parti som fick din röst 2018 och efterhör hur de kommer att rösta i frågan. Svaret från KD, C och L lär nog bli att vi röstar som moderaterna och vi har inte satt oss in i ärendet. ... Visa merVisa mindre

5 månader sedan  ·  

Visa på Facebook

Skriv på protestlistan för Margretelunds reningsverk!
Flytta reningsverket till Täljöberget
och installera modern reningsteknik.
Tänk miljö! Tänk framtid!
Skrivunder.com
... Visa merVisa mindre

5 månader sedan  ·  

Visa på Facebook

Centerpartiet och drömmen om den återställda ordningen.
Jag har i en insändare kritiserat Centerpartiets agerande där gruppledaren Anne-Li Hillbert kräver att Moderaterna ska säga nej till att samarbeta med partier utanför alliansen i en fråga. Många bra förslag har avslagits genom åren från alliansens sida på grund av att man saknat förmåga att lyssna och samarbeta med alla partier för medborgarnas bästa. Alliansens partier i Österåkers kommun har minsta möjliga majoritet 27 av 51 mandat varav Centerpartiet har 3. Centerpartiet utnyttjar då möjligheten att ställa orimliga krav på sina ”vänner” för att alliansen ska få majoritet i varje fråga i kommunfullmäktige. Skillnaden mellan Roslagspartiet och andra partier är att vi är ett lokalt parti som alltid röstar på förslag som vi anser är de bästa för Österåkers medborgare och som sammanfaller med vårt partiprogram, oavsett vem som står bakom förslaget. I frågan om fördelningen av det extra statsbidraget kan övriga partier i alliansen strunta i Centerpartiets officiella obstruerande och räkna med stöd från Roslagspartiets 5 ledamöter.
Björn Molin
... Visa merVisa mindre

6 månader sedan  ·  

Visa på Facebook

Följ oss i sociala medier