Västra Kanalstaden – Alternativ RP

ROSLAGSPARTIETS ALTERNATIVA PLANLÄGGNING AV OMRÅDET ”VÄSTRA KANALSTADEN” MED BEVARANDE AV DE MARINA VERKSAMHETERNA + TBK

Snart är det val till kommunfullmäktige !

Här presenterar vi Roslagspartiets kandidater till höstens val den 9 september. Du kan förtidsröstra från och med 22 augusti på Alcea-huset t.ex. övriga röstningslokaler finner du på Österåkers kommuns hemsida. Valsedeln hittar du här genom att klicka på rubriken ovan…

Bolltält – Ja – Men på rätt plats och till rätt pris

Roslagspartiet välkomnar satsningar på idrotten i kommunen. Ett stort, mycket stort, bolltält som rymmer en fullstor konstgräsplan för bland annat fotboll blir ett efterlängtat tillskott i kommunen. MEN, Roslagspartiet motsätter sig att bolltältet byggs på bekostnad av ridsporten och Skånsta ryttares sommarhage. Roslagspartiet är övertygad om att bolltältet kan byggas till betydligt lägre kostnad än […]

Ny kommunorganisation 2018

Roslagspartiet föreslår en ny politisk organisation och arvoden/ersättningar efter valet 2018. Kommittéer Kommitté; 3 personer Sammankallande i kommittéerna adjungeras vid behov till kommunstyrelsen. Kommittéernas ledamöter har samma arvoden som ledamöterna i Vård och Omsorgsnämnden. Nämnder Miljö- och hälsoskyddsnämnd Byggnadsnämnd Socialnämnd Vård- och omsorgsnämnd Utbildningsnämnd Förslag till utveckling Näringslivsenheten och produktionsstyrelsen avskaffas Oppositionsråd tillsätts inte Kommunalrådet [...]

Roslagspartiets fem prioriterade frågor 2018

Ny politisk organisation – för att öka effektiviteten och stärka demokratin. Trafikfrågorna. Näringsliv och utbyggnadstakt. Miljö och skärgårdsfrågor. Trygghetsfrågor. Beslutade på styrelsemötet den 24/1 2018

Oerfarna väljs till styrelser i kommunens bolag

På fullmäktigemötet måndagen den 29 januari 2018 kommer ett beslut att fattas där ledamöter i tre kommunala bolag ska väljas. Bolagen är Ögab Fastighets AB, Långängens Fastighets AB samt Österåkers Återvinningscentral AB. Förslagen som alliansen, M, L, KD, C och ÖP föreslår tillsammans med Socialdemokraterna är Följande Michaela Fletcher (M) ordförande. Mathias Lindow (L) f.d. […]

Välkommen Erik Lorinder. Nu ska du få jobba med idrotts- och trygghetsfrågor.

- När jag inte tränar jiujitsu så cyklar, springer eller simmar jag. Ibland slår jag ihop det till att träna eller tävla i triathlon. På hösten 2014 genomförde jag till exempel min första Ironman. - Idrotten stimulerar till sunda värderingar som motiverar utövare att växa till moraliska förebilder i samhället. Idrotten utgör också en positiv [...]

Ny ordförande i Roslagspartiet

Nu eller aldrig. Slutet för trafikkaoset.

Förslag att bygga fyrfilig väg på 276:an förbi Luffarbacken – men vi måste också lösa genomfartstrafiken på lång sikt genom Röllingbyleden Vid det senaste trafikinformationsmötet den 9 januari, till vilket alla politiska partier var kallade, presenterades en från Roslagspartiet egen bekostad analys av möjligheten att bygga dubbla körfält på väg 276 i vardera riktningen mellan [...]

Fakta om Österåkers budget 2017

Roslagspartiet som är Österåkers tredje största parti, och kommunens största, lokala parti, har inte presenterat något eget budgetförslag i år. Vi var heller inte intresserade av att ingå i en gemensam oppositionsbudget igen. Det var ett försök vi gjorde förra året, och det får ses som ett engångsförsök. Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V) som står […]