Bygg Södra boulevarden nu! och avlasta Sågvägen.

Järnvägsövergången mot Österskär för bomfällning 30 minuter per timme under högtrafik, och kommer att stängas helt i slutet på 2019. Rusningstrafiken måste då gå via Sågvägen och kommer då i konflikt med lastande och lossande tung trafik i industriområdet som Sågvägen primärt försörjer. Samtidigt uppstår riskfylld korsande trafik mellan cyklande och springande skolbarn på väg […]

En duktig ledare ska ha hög ersättning!

Det har vi inget problem med att hålla med om. Michaela Fletcher arbetar hårdare än de flesta och gör ett mycket bra jobb,när det gäller att leda den kommunala verksamheten i Österåker. För detta förtjänstfulla arbete ska hon absolut ha en ersättning som står i proportion till ansvaret och arbetsinsatsen. På kommunfullmäktige 2018-11-19 presenterade man […]

Politisk kupp blockerar Roslagspartiet och Sverigedemokraterna från nämnder.

Trots att RP och SD tillsammans fick 20% av rösterna i Österåker, stängs nu båda partierna ute från de politiska sammanträdena i flera nämnder. Detta blir konsekvensen av det förslag som alliansen lagt till fullmäktige om att minska antalet ledamöter i 5 nämnder till att omfatta endast 7 ledamöter och 6 ersättare (Österåker har 9 partier). [...]

Kloka ord om Vaxholm kan även gälla Österåker.

Läste nyligen med stor behållning en artikel i Svenska Dagbladet författad av ledarskribenten Per Gudmundsson. Av och till måste man påminna sig om att artikeln handlar om situationen i Vaxholm, och inte Österåker. Men det går inte att bortse från att författaren på punkt efter punkt beskriver förhållanden som kunde vara hämtade från vår egen [...]

Västra Kanalstaden – Alternativ RP

ROSLAGSPARTIETS ALTERNATIVA PLANLÄGGNING AV OMRÅDET ”VÄSTRA KANALSTADEN” MED BEVARANDE AV DE MARINA VERKSAMHETERNA + TBK

Snart är det val till kommunfullmäktige !

Här presenterar vi Roslagspartiets kandidater till höstens val den 9 september. Du kan förtidsröstra från och med 22 augusti på Alcea-huset t.ex. övriga röstningslokaler finner du på Österåkers kommuns hemsida. Valsedeln hittar du här genom att klicka på rubriken ovan…

Bolltält – Ja – Men på rätt plats och till rätt pris

Roslagspartiet välkomnar satsningar på idrotten i kommunen. Ett stort, mycket stort, bolltält som rymmer en fullstor konstgräsplan för bland annat fotboll blir ett efterlängtat tillskott i kommunen. MEN, Roslagspartiet motsätter sig att bolltältet byggs på bekostnad av ridsporten och Skånsta ryttares sommarhage. Roslagspartiet är övertygad om att bolltältet kan byggas till betydligt lägre kostnad än […]

Ny kommunorganisation 2018

Roslagspartiet föreslår en ny politisk organisation och arvoden/ersättningar efter valet 2018. Kommittéer Kommitté; 3 personer Sammankallande i kommittéerna adjungeras vid behov till kommunstyrelsen. Kommittéernas ledamöter har samma arvoden som ledamöterna i Vård och Omsorgsnämnden. Nämnder Miljö- och hälsoskyddsnämnd Byggnadsnämnd Socialnämnd Vård- och omsorgsnämnd Utbildningsnämnd Förslag till utveckling Näringslivsenheten och produktionsstyrelsen avskaffas Oppositionsråd tillsätts inte Kommunalrådet [...]

Roslagspartiets fem prioriterade frågor 2018

Ny politisk organisation – för att öka effektiviteten och stärka demokratin. Trafikfrågorna. Näringsliv och utbyggnadstakt. Miljö och skärgårdsfrågor. Trygghetsfrågor. Beslutade på styrelsemötet den 24/1 2018

Oerfarna väljs till styrelser i kommunens bolag

På fullmäktigemötet måndagen den 29 januari 2018 kommer ett beslut att fattas där ledamöter i tre kommunala bolag ska väljas. Bolagen är Ögab Fastighets AB, Långängens Fastighets AB samt Österåkers Återvinningscentral AB. Förslagen som alliansen, M, L, KD, C och ÖP föreslår tillsammans med Socialdemokraterna är Följande Michaela Fletcher (M) ordförande. Mathias Lindow (L) f.d. […]