Bolltält – Ja – Men på rätt plats och till rätt pris

Roslagspartiet välkomnar satsningar på idrotten i kommunen. Ett stort, mycket stort, bolltält som rymmer en fullstor konstgräsplan för bland annat fotboll blir ett efterlängtat tillskott i kommunen. MEN, Roslagspartiet motsätter sig att bolltältet byggs på bekostnad av ridsporten och Skånsta ryttares sommarhage. Roslagspartiet är övertygad om att bolltältet kan byggas till betydligt lägre kostnad än […]

Ny kommunorganisation 2018

Roslagspartiet föreslår en ny politisk organisation och arvoden/ersättningar efter valet 2018. Kommittéer Kommitté; 3 personer Sammankallande i kommittéerna adjungeras vid behov till kommunstyrelsen. Kommittéernas ledamöter har samma arvoden som ledamöterna i Vård och Omsorgsnämnden. Nämnder Miljö- och hälsoskyddsnämnd Byggnadsnämnd Socialnämnd Vård- och omsorgsnämnd Utbildningsnämnd Förslag till utveckling Näringslivsenheten och produktionsstyrelsen avskaffas Oppositionsråd tillsätts inte Kommunalrådet [...]

Roslagspartiets fem prioriterade frågor 2018

Ny politisk organisation – för att öka effektiviteten och stärka demokratin. Trafikfrågorna. Näringsliv och utbyggnadstakt. Miljö och skärgårdsfrågor. Trygghetsfrågor. Beslutade på styrelsemötet den 24/1 2018

Oerfarna väljs till styrelser i kommunens bolag

På fullmäktigemötet måndagen den 29 januari 2018 kommer ett beslut att fattas där ledamöter i tre kommunala bolag ska väljas. Bolagen är Ögab Fastighets AB, Långängens Fastighets AB samt Österåkers Återvinningscentral AB. Förslagen som alliansen, M, L, KD, C och ÖP föreslår tillsammans med Socialdemokraterna är Följande Michaela Fletcher (M) ordförande. Mathias Lindow (L) f.d. […]

Välkommen Erik Lorinder. Nu ska du få jobba med idrotts- och trygghetsfrågor.

- När jag inte tränar jiujitsu så cyklar, springer eller simmar jag. Ibland slår jag ihop det till att träna eller tävla i triathlon. På hösten 2014 genomförde jag till exempel min första Ironman. - Idrotten stimulerar till sunda värderingar som motiverar utövare att växa till moraliska förebilder i samhället. Idrotten utgör också en positiv [...]

Ny ordförande i Roslagspartiet

Nu eller aldrig. Slutet för trafikkaoset.

Förslag att bygga fyrfilig väg på 276:an förbi Luffarbacken – men vi måste också lösa genomfartstrafiken på lång sikt genom Röllingbyleden Vid det senaste trafikinformationsmötet den 9 januari, till vilket alla politiska partier var kallade, presenterades en från Roslagspartiet egen bekostad analys av möjligheten att bygga dubbla körfält på väg 276 i vardera riktningen mellan [...]

Fakta om Österåkers budget 2017

Roslagspartiet som är Österåkers tredje största parti, och kommunens största, lokala parti, har inte presenterat något eget budgetförslag i år. Vi var heller inte intresserade av att ingå i en gemensam oppositionsbudget igen. Det var ett försök vi gjorde förra året, och det får ses som ett engångsförsök. Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V) som står […]

Välkommen till vår nya hemsida

Varmt välkommen till Roslagspartiets nya hemsida. Vi har gjort en ordentlig uppfräschning och byggt om hemsidan från grunden. Detta för att hemsidan ska fungera bättre på mobila enheter och för att du som besökare lättare ska hitta det du söker. Här hittar du som tidigare information om vårt parti, våra politiker och annat som kan vara bra att veta.