Hjälp oss att skrota bilköerna!

Skicka oss dina förslag på hur du tror att vi kan minska bilköerna till, från och genom Åkersberga, och naturligtvis andra strategiska trafikplatser i kommunen. Facebook: Österåkers politiker svarar på frågor. Roslagspartiet. Mail: info@roslagspartiet.se, Kansliet(bjorn.molin@osteraker.se)  

Roslagspartiets motion 5-2018 om polisens etablering i kommunen

Roger Johansson svarar Hampe Klein ang. Strukturbidraget i KF 9 december

Peter Nummert budgetdebatt 2019

Hans Hellberg budgetdebatt 2019

Björn Molin budgetdebatt 2019

Folkomröstning om Röllingbyreservatet

Genomför folkomröstning för eller emot att bevara ”Röllingbyreservatet” avsett för behovet av en framtida vägtrafikutbyggnad .

Hemliga arvoden

Roslagspartiets budgetförslag för 2020

RP Budget 2020 V9Ladda ner

RP Motion nr 33 – Armadas skuldsättning & idrottsanläggningar

Kanalens dag 2019

Roslagspartiet finns med på Kanalens dag och vill gärna träffa dig som har synpunkter på politiken i Österåker. I år har vi i huvudsak tänkt att diskutera och föreslå lösningar på trafikproblemen som ökar dramatiskt. Jag hoppas att du och alla andra inser att vi har stora trafikproblem nu och att dessa kommer att öka […]