Politiker

Hans Hellberg hemsidebild

Hans Hellberg

Partiordförande

Ledamot i Miljö & Hälsoskyddsnämnden,
Ersättare i kommunstyrelsen

Björn Molin hemsidebild

Björn Molin

Politisk sekreterare
gruppledare i kommunfullmäktige samt styrelseledamot i Armada AB

sven-ragnelid

Sven Ragnelid

Ledamot i kommunfullmäktige samt socialnämnden.

staffan-lundmark

Staffan Lundmark

Ledamot i Österåkersvatten, i Valnämnden, i partistyrelsen och ersättare i kommunfullmäktige.

roger-johansson

Roger Johansson

Vice partiordförande

Ledamot i partistyrelsen
Ledamot i kommunstyrelsen

peter-nummert-2

Peter Nummert

Ersättare i kommunfullmäktige samt ledamot i Skolnämnden.
Ledamot i partistyrelsen

lasse-magnusson

Lars Magnusson

Ersättare i kommunfullmäktige samt ledamot i Byggnadsnämnden.
Suppleant i partistyrelsen

johan-selenius-rosengren

Johan Selenius

Ledamot i byggnadsnämnden och i
partistyrelsen

ivar-horst

Ivar Horst

Ledamot i kommunfullmäktige samt ledamot i kommunfullmäktiges valberedning.

bjorn-rapp

Björn Rapp

Ledamot i Kommunfullmäktige.

birgitta-halling

Birgitta Halling

Förtroendevald kommunrevisor.
Suppleant i partistyrelsen.

MikaelSundström

Mikael Sundström

Nämndeman i Attunda Tingsrätt

Jan-Törnholm2

Jan Thörnholm

Ledamot i partistyrelsen

madeleine-hockenstrom

Madeleine Höckenström

Ledamot i Vård och Omsorgsnämnden

erik-lorinder

Erik Lorinder

Ledamot i Kultur och Fritidsnämnden

Thomas Klementsson

Ledamot i partistyrelsen