Politiker 2019

Hans Hellberg hemsidebild

Hans Hellberg

Partiordförande

Ledamot i Kommunfullmäktige, Ersättare i Kommunstyrelsen, Ledamot i Miljö och Hälsoskyddsnämnden, Ledamot i Tekniska nämnden, Ledamot i Val och Demokratinämnden

Björn Molin hemsidebild

Björn Molin

Ledamot i partistyrelsen och Politisk sekreterare, Gruppledare i Kommunfullmäktige, Ledamot i Armada Fastighet AB, Ersättare i kommunfullmäktiges valberedning

sven-ragnelid

Sven Ragnelid

Ledamot i socialnämnden.

staffan-lundmark

Staffan Lundmark

Ledamot och kassör i partistyrelsen, Ersättare i kommunfullmäktige, Ledamot i Österåkersvatten.

roger-johansson

Roger Johansson

Vice partiordförande

Vice ordförande i partistyrelsen, Ledamot i Kommunfullmäktige, Ledamot i Kommunstyrelsen, Ledamot i Byggnadsnämnden

peter-nummert-2

Peter Nummert

Ledamot i partistyrelsen, Ledamot i kommunfullmäktige, Ledamot i Förskole- och Grundskolenämnden

Benny Hansen

Benny Hansen

Ersättare i Socialnämnden

MikaelSundström

Mikael Sundström

Nämndeman i Attunda Tingsrätt

ivar-horst

Ivar Horst

Ledamot i partiets valberedning, Revisor i partiet, Ledamot i kommunfullmäktige, Ledamot i kommunfullmäktiges valberedning.

bjorn-rapp

Björn Rapp

Partiets grundare och hedersmedlem.

birgitta-halling

Birgitta Halling

Förtroendevald kommunrevisor.
Suppleant i partistyrelsen.

Thomas Klementsson

Thomas Klementsson

Suppleant i partistyrelsen, Ledamot i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

erik-lorinder

Erik Lorinder

Ledamot i Kultur och Fritidsnämnden

madeleine-hockenstrom

Madeleine Höckenström

Ledamot i Vård och Omsorgsnämnden