Välkommen till Roslagspartiet
Österåkers största, lokala parti

Roslagspartiet är ett ungt parti. Vi startade 2002 alldeles innan valet, och är fortfarande det enda politiska parti i Österåker som arbetar med hela skalan av lokala sakfrågor. Vi ingår inte i några allianser eller styrs av moderorganisationer som finns på annan ort. Det innebär att vi kan fokusera på den praktiska nyttan för Österåkersborna av de förslag som vi själva, eller andra lägger fram i kommunfullmäktige.

Vi anser att sakfrågor ska hanteras och lösas på ett icke-politiskt sätt, där människan är viktigare än det politiska värdet av ett eller annat beslut.
Roslagspartiet är idag Österåkers tredje största parti och kommunens största, självbestämmande och fristående lokala parti.

Information om höstens val – Klicka här »

Dagens organisation,
Österåkers Kommun.(klicka på bilden för större format)

Vårt förslag: Ny organisation

Banta kommunens kostnader med 10 miljoner. Och bli effektivare samtidigt.

(klicka på bilden för större format)


Österåkers kommun behöver en ny organisation.

Om man aldrig stannar upp utan bara fortsätter växa har man snart förlorat greppet om sin organisation. Den blir så småningom föråldrad och sväller över sina bräddar utan att ny kompetens tillförs. Lägg härtill att partisympatisörer oftast får företräde framför professionell arbetskraft. Till slut är organisationen tandlös, svårjobbad och kostar mer än den smakar. Det är helt enkelt dags för nya tag.

Läs mer här »

Komplett förslag här »

Näringslivsstrategi »

Fakta om Österåkers budget 2017

Aktuellt

Välkommen Erik Lorinder. Nu ska du få med idrotts- och trygghetsfrågor.

Läs mer »


Polisen i Åkersberga har öppet hela två timmar i veckan!

Med stor förvåning läser jag att ett nytt poliskontor är invigt i Åkersberga och kommer att ha öppet två timmar i veckan och att samma antal timmar gäller i Vaxholm. Frågan som jag ställer mig är varför kommunstyrelsens ordförande, Michaela Fletcher (M), säger att hon är jätteglad att hon tillsammans med polisen lyckats ”mejsla fram” denna framgång. Enligt områdespolisen Mattias Tillberg är 20 poliser knutna till Österåker och i ett medborgarlöfte genomförs rutinmässiga trygghetspatrulleringar med uniformerad personal i otrygga områden i båda kommunerna. Att polisen har haft stora problem med ökad kriminalitet och nedlagda polisanmälningar förra året är naturligtvis en tråkig situation men att inte en av de 20 poliserna som är knutna till Österåker kan tjänstgöra på kontoret och ta emot medborgare som utsatts för brott åtminstone under kontorstid är upprörande och visar på en bristande organisationsförmåga från ledningens sida. Varför ska kontoret vara öppet två timmar i veckan? Det är mycket oekonomiskt. Dessa två timmar kan en uniformerad polis lika gärna vara anträffbar i kommunens informationskontor i centrum så sparar vi in lokalkostnaden. När polisen i Sverige lade ner 54 % av polisanmälningarna och endast har 2 poliser per 1000 invånare jämfört med genomsnittet i EU 3,5 så befinner vi oss självklart i en svår situation där inte någon enskild polis kan lastas. Det är dags för Sverige att införa kommunal polis där en polischef väljs av medborgarna och har några polisbiträden under sig på samma sätt som sheriffsystemet i USA. Om polischefen inte lyckas stävja brottsligheten blir han/hon inte omvald. Detta system kopplat med snabbare lagföring och hårdare straff vid grova brott är åtminstone förslag som bör testas – vi kan inte ha det som det är idag.

Björn Molin


Äntligen. Rätt man på rätt plats
Läs mer »


Tänk dig fördelarna att få jobba där du bor.
Läs mer »


Roslagspartiet på gång – på rätt väg som alltid.

Facebook

Ska bli mycket intressant att läsa polischefens svar på frågor som vi ställt till honom med anledning av den totalt uteblivna informationen om alla allvarliga polisiära händelser i vår kommun under året. Hur ska vi förhålla oss till att försöka vara kreativa i vårt politiska arbete för trygghet när ingen information om allvarliga brott återkopplas till politikerna, utom möjligtvis till socialen och kommunstyrelsens ordförande ( under sekretess) vilka inte vill dela informationen med hänvisning till att "kommunstyrelsen läcker som ett såll". Rimligt borde väl ändå vara att information kunde lämnas av mer allmän karaktär så som - utredningen pågår fortfarande , - fallet är nedlagt eller - fallet är uppklarat och förövarna är lagförda. Jag ser inte att det skulle försvåra fortsatt polisiärt arbete. Distansen mellan polisen och medborgarna får inte vara så här stor och bör absolut inte späs på med att polisiär information förbehålles en liten inre politisk krets i kommunen så att inga mörka moln täcker den soliga fina Österåkersbilden.

Hans Hellberg
... Visa merVisa mindre

1 dag sedan  ·  

Visa på Facebook

Polischef Patrik Ungsäter Stockholm Nord. Österåker 2018-08-12
Diarienummer A012.856/2018
Tack för svaret på mitt öppna brev till dig som är ytterst ansvarig för brottsbekämpningen i området som benämns Stockholm Nord. Du avslutar ditt brev med orden: Om ni har tankar om hur detta kan utvecklas eller andra frågor utifrån mitt svar får ni gärna höra ev er på mail.
Jo, jag har många frågor på de svar jag erhöll från dig 2018-01-10 samt några ytterligare frågor. Jag bifogar mitt tidigare brev i ett eget dokument.
Mina frågor och dina svar:
1. Fråga: Varför stängdes polisstationen i Åkersberga?
Svar: Vi vill komma nära medborgarna men vara på rätt tid och rätt plats utifrån medborgarnas reella behov. Vidare För varje lokal vi tar bort kan vi anställa poliser som kan vara närvarande på gator och torg istället för att administrera ”vårt inre liv”. Österåkers kommun hade 11 poliser tidigare och jag kan hålla med om att det lades ner mycket tid inomhus istället för att vistas bland medborgarna. Resten av ditt svar på frågan är så oseriöst att det inte är värt att bemöta. 

2. Fråga: Hur många poliser anser du behövs för att en kommun med 43.000 invånare ska vara trygga?
Svar: En lång harang om hur ni lyckats med att minska ungdomsbrottsligheten och den allmänna otryggheten under 2017. Den uppfattningen delas inte av mig och de flesta medborgarna.

3. Fråga: Varför presenterar inte polisen fantombilder på misstänkta förövare av grova våldsbrott?
Svar: Det finns en uppenbar risk att man förstör delar eller hela utredningen. Då borde fantombilder kunna användas när polisen misslyckats med utredningen anser nog de flesta medborgare. Målet måste vara att lagföra förbrytaren.

4. Fråga: Har ni gripit våldtäktsmännen i Åkersberga? Om inte borde ni vädja om tips från allmänheten i detta fall.
Svar: Snabba beslut och åtgärder är ofta rätt men inte alltid... etc Inget svar på frågan således.
Jag vill påpeka att mina kritiska frågor och kritik mot polisens verksamhet inte är riktad mot utryckningsenheten som ständigt ska anpassa sig efter omorganisationer. Kritiken är mot polisledningen.
Jag anser att vi medborgare borde kunna kräva några raka svar från dig på nedanstående frågor.
1. 11 juni 2011 mördades en man i korsningen Hackstavägen Centralvägen.
Fråga: Har någon gripits och blivit dömd för detta?
2. 15 mars 2017 knivskars två personer i vår kommun. Nationella insatsstyrkan var på plats.
Fråga. Har någon gripits och blivit dömd för detta?
3. 21 juni 2017 skedde ett mord och en 17 åring häktades. Fråga: Var det förövaren som häktades och blev personen dömd för mordet?
4. 25 december 2017 blev en man beskjuten.
Fråga. Har någon gripits och blivit dömd för detta?
5. 1 januari 2018 skedde den gruppvåldtäkt som var grunden för mitt första brev till dig.
Fråga. Har någon gripits och blivit dömd för detta?

6. 4 juni 2018 utfördes ett väpnat rån mot ett växlingskontor i Åkersberga Centrum.
Fråga. Har någon gripits och blivit dömd för detta?
Jag reserverar mig mot möjliga mindre fel i tidsangivelserna på grund av att vi medborgare endast får veta när det hänt någonting genom lokaltidningarna. Jag anser att vi medborgare har rätt att få tydliga svar från dig på dessa frågor. Du är ju ytterst ansvarig för verksamheten i vårt distrikt.
Björn Molin Roslagspartiet
... Visa merVisa mindre

2 dagar sedan  ·  

Visa på Facebook

Följ oss i sociala medier