Välkommen till Roslagspartiet
Österåkers största, lokala parti

Roslagspartiet är ett ungt parti. Vi startade 2002 alldeles innan valet, och är fortfarande det enda politiska parti i Österåker som arbetar med hela skalan av lokala sakfrågor. Vi ingår inte i några allianser eller styrs av moderorganisationer som finns på annan ort. Det innebär att vi kan fokusera på den praktiska nyttan för Österåkersborna av de förslag som vi själva, eller andra lägger fram i kommunfullmäktige.

Vi anser att sakfrågor ska hanteras och lösas på ett icke-politiskt sätt, där människan är viktigare än det politiska värdet av ett eller annat beslut.
Roslagspartiet är idag Österåkers tredje största parti och kommunens största, självbestämmande och fristående lokala parti.

Information om höstens val – Klicka här »

Dagens organisation,
Österåkers Kommun.(klicka på bilden för större format)

Vårt förslag: Ny organisation

Banta kommunens kostnader med 10 miljoner. Och bli effektivare samtidigt.

(klicka på bilden för större format)


Österåkers kommun behöver en ny organisation.

Om man aldrig stannar upp utan bara fortsätter växa har man snart förlorat greppet om sin organisation. Den blir så småningom föråldrad och sväller över sina bräddar utan att ny kompetens tillförs. Lägg härtill att partisympatisörer oftast får företräde framför professionell arbetskraft. Till slut är organisationen tandlös, svårjobbad och kostar mer än den smakar. Det är helt enkelt dags för nya tag.

Läs mer här »

Komplett förslag här »

Näringslivsstrategi »

Fakta om Österåkers budget 2017

Aktuellt

Välkommen Erik Lorinder. Nu ska du få med idrotts- och trygghetsfrågor.

Läs mer »


Polisen i Åkersberga har öppet hela två timmar i veckan!

Med stor förvåning läser jag att ett nytt poliskontor är invigt i Åkersberga och kommer att ha öppet två timmar i veckan och att samma antal timmar gäller i Vaxholm. Frågan som jag ställer mig är varför kommunstyrelsens ordförande, Michaela Fletcher (M), säger att hon är jätteglad att hon tillsammans med polisen lyckats ”mejsla fram” denna framgång. Enligt områdespolisen Mattias Tillberg är 20 poliser knutna till Österåker och i ett medborgarlöfte genomförs rutinmässiga trygghetspatrulleringar med uniformerad personal i otrygga områden i båda kommunerna. Att polisen har haft stora problem med ökad kriminalitet och nedlagda polisanmälningar förra året är naturligtvis en tråkig situation men att inte en av de 20 poliserna som är knutna till Österåker kan tjänstgöra på kontoret och ta emot medborgare som utsatts för brott åtminstone under kontorstid är upprörande och visar på en bristande organisationsförmåga från ledningens sida. Varför ska kontoret vara öppet två timmar i veckan? Det är mycket oekonomiskt. Dessa två timmar kan en uniformerad polis lika gärna vara anträffbar i kommunens informationskontor i centrum så sparar vi in lokalkostnaden. När polisen i Sverige lade ner 54 % av polisanmälningarna och endast har 2 poliser per 1000 invånare jämfört med genomsnittet i EU 3,5 så befinner vi oss självklart i en svår situation där inte någon enskild polis kan lastas. Det är dags för Sverige att införa kommunal polis där en polischef väljs av medborgarna och har några polisbiträden under sig på samma sätt som sheriffsystemet i USA. Om polischefen inte lyckas stävja brottsligheten blir han/hon inte omvald. Detta system kopplat med snabbare lagföring och hårdare straff vid grova brott är åtminstone förslag som bör testas – vi kan inte ha det som det är idag.

Björn Molin


Äntligen. Rätt man på rätt plats
Läs mer »


Tänk dig fördelarna att få jobba där du bor.
Läs mer »


Roslagspartiet på gång – på rätt väg som alltid.

Facebook

Vilket av de etablerade riksdagspartierna skulle ni säga att ni står närmast? ... Visa merVisa mindre

1 månad sedan  ·  

Visa på Facebook

Hej! Jag undrar hur ni inom Roslagspartiet ser på det här inlägget som jag har gjort på "Åkerberga aktuellt" och på "Åkersberga aktuellt utan..." och vad har ni gjort i frågan eller snarare frågorna?
Det här kommer ju även att påverka båt- och skärgårdslivet i och med att man vill lösa problemet med trafiksituationen genom att dra en väg genom TBK och bygga en/flera broar över Kanalen.

"Efterlysning!
Eftersom Österåkers kommun växer i en rasande fart så planerar kommunen nu att lägga ner IP vid Österskärsvägen (mot löfte om att bevara 2 gräsplaner som nu har minskat till 1 gräsplan i den senaste planritningen?) och placera en skola med drygt/cirka 1000 elever + 300 personal på marken, i 4 våningarsbyggnader, vilket kommer att ha en betydande negativ effekt på ungdomars idrottande för de som bor i närområdet som t ex Österskär, Tuna och Margretelund, där alla ungdomar då måste transportera sig (själva eller med skjutsande föräldrar) genom Åkersberga centralort till "Norra IP" vid ishallen.

Detta beslut med IP och skola påverkar naturligtvis även trafiksituationen på Österskärsvägen och omkringliggande områden och vägar samt även till- och frånflöden till förskolorna vid Generalsvägen med trafikstockningar och reducerad säkerhetsnivå för boende och eventuella barn och elever som ska ta sig till och från förskolor, hem och skolor.

- Min fråga är om det är någon som vet om det är något parti i kommunen som värnar om ungdomars idrottande och månar om att IP ska få vara kvar och restaureras?

- Min andra fråga är vilket parti som värnar om den redan ansträngda trafiksituationen ner mot Österskär?

Om man vill veta mer om planerna kring IP Österskärsvägen och skolbygget av kommunens största skola på IP's mark kan vända sig till Alceahuset och kommunens hemsida.

Kommunen var kloka nog att lägga ut informationen lagom till semestern den 29 juni och har nu idag haft ett halft förberett samrådsmöte med ett fåtal berörda parter.
Alla kommentarer och eventuella synpunkter i frågan måste vara skriftligt inlämnade till kommunen senast den 27 augusti!

/Bekymrad Österåkersinvånare"
... Visa merVisa mindre

1 månad sedan  ·  

Visa på Facebook

Följ oss i sociala medier